Hakkında

Hakkımızda

Öğretim Dili             : Türkçe

Öğretim Süresi       : 4 yıl

Hazırlık Programı    : Yok

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'nın misyonu, anabilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına hakim olan ve onlara çözüm üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlak kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmektir.

Felsefe ve din bilimlerinin vizyonu, toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır.

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'nın amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak  yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.